AKTUELLT

21 juli, 2016

Pokémon GO

Idag kan alla tränare komma in och fika på församlingshemmet mellan 13.30 och 15.00
när du fångat dina pokémofigurer vid kyrkan eller möllan i Löddeköpinge.

ladda ned

22 juni, 2016

Sommarkvällar i Barsebäck i juli

fram sommarSommarkvällar folder

17 juni, 2016

Konfafolder 2016-2017

konfafolder16-17-1konfafolder16-17

15 juni, 2016

Musik vid ån

Musik vid ån-16
musik vid ån 2

7 juni, 2016

Kyrkkaffe

Kyrkkaffe

Varje söndag under sommaren bjuder
vi på kyrkkaffe efter våra gudstjänster.

7 juni, 2016

Stipendieansökan 2016

Ansökan om stipendium