28 november, 2013

  Kyrkvärd ett hedersuppdrag

  Publicerat första gången i Kyrkbrevet 1:2013 
  Text: Kerstin Andersson, informatör

   

  Vid ett samtal med våra kyrkvärdar pratade vi om vad som är det grundläggande med just deras uppdrag.

  Ni har säkert träffat några eller någon av församlingens 9 kyrkvärdar, när ni besökt våra kyrkor vid olika tillfällen. De möter och hjälper er till rätta i kyrkan. Men har ni då tänkt på, att detta är ett mycket gammalt uppdrag i kyrkan.
  Ett uppdrag som man inte kan ansöka om, utan som man ombes att utföra.

  Vad innebär det då att vara kyrkvärd?
  En av uppgifterna som kyrkvärd är att man deltar vid, i första hand söndagarnas gudstjänster att man ansvarar för textläsningar, bön och nattvardsutdelande.
  Som kyrkvärd kallas man även till andra uppdrag, där deras insatser är viktigt, som till exempel vid dop, konfirmationer och konserter.

  Kyrkvärdarna skall också se till, att de kyrkliga inventarierna sköts och att de behandlas med omsorg. Detta gäller såväl de fasta inventarierna som de som används dagligen i gudstjänstlivet.

  Hur ser ni på uppgiften som kyrkvärd?
  Våra kyrkvärdar tar verkligen sitt uppdrag som ett hedersuppdrag för vår Kristna kyrka och framförallt för våra tre kyrkor i församlingen.
  Det är viktigt att vara en del av en helhet, därför skall en kyrkvärd vara väl förankrad i församlingen.

   

  Om du vill läsa mer finns en artikel skriven av Kerstin Wessmark Syde, där hon beskriver det historiska kring kyrkvärden.